Opstaldning

Klubben råder over 25 bokse, som udlejes til medlemmer, der ønsker opstaldning af deres islandsheste eller ponyer på Knurreborg.

Til hver udlejet boks indgår;

  • en boks
  • et stykke jord
  • et rum på høloftet
  • en plads i foderrummet
  • plads til skab i sadelrummet

På hver fold går mellem 2-6 heste. Hestene har på foldene mulighed for læ i form af læskur, som vedligeholdes af lejer. Derud over er der på hver fold en frost-fri vandkop, så hestene har fri adgang til vand året rundt.

Foldene kan opdeles efter behov, men udføres på egen regning. Der må kun anvendes materialer, der er godkendt af bestyrelsen.

Materialer til yderhegn betales af K.I.K.- mellemhegn er for egen regning.

Det aftales med bestyrelsen og øvrige hesteejere, hvis man ønsker at flytte fold.

Hver boks har på skift fejeuge. Fejeugen følger kalender på opslagstavlen i stalden (se undermenu "Fejeuge").

Det er tilladt at udleje sin boks, i 12 måneder i alt. Ved fremleje af sin boks er man forpligtet til at prioritere personer på ventelisten først i den aktuelle anciennitetsorden.

Desuden er man forpligtet til at orientere den nye lejer alt om vilkårene – vedtægter og staldorden – for opstaldning af heste på Knurreborg.

Anmodning om leje af bokse rettes til kontaktperson fra udvalget for boksudlejning.

Ønsker at leje en boks, så kontakt venteliste-udvalget.


God tone i Skovparken

Events og begivenheder hos Knurreborg Islænderheste Klub