Knurreborg Islænder Rideklub(KIK)

Velkommen til Knurreborg Islænderheste Klub(KIK)


KIK har lejet arealet af Nyborg Kommune og råder over jordarealer, stald, ridehus, ovalbane og klubhus.
KIK drives som et fællesskab, hvor vi alle er ansvarlige for at holde bygninger og udenomsarealer i orden.

Der er årligt 2 obligatoriske arbejdsdage, som fastsættes af bestyrelsen. Er man forhindret de dage får man tildelt en anden arbejdsopgave, som skal udføres.
Der er rotationsordninger for at harve udendørsbane, bane i ridehus, samt fejefuge som indebærer at man fejer stald og slår græs.
Når man lejer boks på Knurreborg får man tildelt en boks, en plads på loftet, en plads i foderrummet, en plads til sadelskab, samt et stykke mark til deling med 1 – 3 andre. Hver hesteejer er selv ansvarlig for sin fold samt fodring af sin egen hest i samarbejde med de andre på folden.

Vores vigtigste regel på Knurreborg er at heste er et privat anliggende, og et godt staldmiljø, godt kammeratskab, god tone m.v. bør ikke ødelægges af unødvendig indblanding i andres forhold. Samtidig skal nævnes at da der er så mange heste sammen, bør den fornemmeste regel på Knurreborg være at tage størst mulig hensyn til hinanden.

Hvis du ønsker en nøgle til klubhuset, så skal man henvende sig til bestyrelsen.
Hvis du har lejet boks på Knurreborg, skal du ved ankomst med din hest forevise en gyldig vaccinationsattest og en ormeprøve.

Du vil få en rundvisning, så du ved hvor hovedhanen til vand er og hvor du tænder og slukker for strømmen til elhegnet.