Knurreborg Islænder Rideklub(KIK)

Velkommen til Knurreborg Islænderheste Klub(KIK)


KIK har lejet arealet af Nyborg Kommune og råder over jordarealer, stald, ridehus, ovalbane, dressurbane og klubhus.
KIK drives som et fællesskab(forening), hvor vi alle er ansvarlige for at holde bygninger og udenomsarealer i orden.

Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 personer, som vælges af generelforsamlingen.

Der er årligt 2 obligatoriske arbejdsdage, som fastsættes af bestyrelsen. Er man forhindret de dage får man tildelt en anden arbejdsopgave, som skal udføres.

Der er rotationsordninger for at harve bane i ridehus, samt fejefuge som indebærer at man fejer stald og slår græs.

Når man lejer boks på Knurreborg får man tildelt en boks, en plads på loftet, en plads i foderrummet, en plads til sadelskab, samt et stykke mark til deling med 1 – 3 andre. Hver hesteejer er selv ansvarlig for sin fold samt fodring af sin egen hest i samarbejde med de andre på folden.

Vi har årligt 3-4 sociale arrangementer på KNURREBORG - nævnes kan fælles ridetur med efterfølgende spisning og hygge, sommerfest og julearrangement med gløgg og æbleskiver. 

 rammerogværdi2

Vores vigtigste regel på Knurreborg er at heste er et privat anliggende, og et godt staldmiljø, godt kammeratskab, god tone m.v. bør ikke ødelægges af unødvendig indblanding i andres forhold. Samtidig skal nævnes at da der er så mange heste sammen, bør den fornemmeste regel på Knurreborg være at tage størst mulig hensyn til hinanden.

Når du har lejet boks på Knurreborg, skal du ved ankomst med din hest forevise en gyldig vaccinationsattest og en ormeprøve.

Ved ankomsten til Knurreborg vil du vil desuden få en grundig introduktion til hele stedet og naturligvis en rundvisning - glæder os til at byde dig og din hest velkommen på KNURREBORG.