Knurreborg Islænder Rideklub(KIK)

Vaccinationsregler


VACCINATIONSREGLER I DANSK ISLANDSHESTEFORENING.
Som resultat af den nyeste forskning på området har DI indført følgende vaccinationsregler vedr. hesteinfluenza gældende fra 1.januar 2013.

Basisvaccination: gælder for alle heste og er bestående af 3 vacciner givet på følgende måde:
1. vaccination efterfulgt af
2. vaccination, som gives fra 21-92 dage efter 1. vacc. og
3. vaccination som gives fra 5 mdr. og indtil 6 mdr. og 21 dage efter 2.vaccination.
Årlig Revaccination: her gælder 2 reglesæt:

For heste, der starter nationale stævner/kåringer i DK gælder følgende:
1 årlig revaccination max. 365 dage efter 3. basisvaccination.
Det er dog tilladt at starte stævner når de to første vaccinationer er gennemført.

For heste, der starter internationale stævner/kåringer i DK i forbindelse med NM2014 og VM2015 gælder at hesten skal være revaccineret indenfor max 6 mdr. og 21 dage inden stævnestart.
For heste, der skal starte stævner i udlandet vil vi anbefale, at hesteejerne – i god tid – undersøger vaccinationsreglerne i det pågældende land, således man er forberedt på at opfylde disse.

For begge grupper gælder at ingen vaccination må være givet tættere på stævnestart ( indcheckning ) end 7 dage.

Det er vedtaget, at vi ikke kan udstrække disse nye vaccinationskrav til at virke med tilbagevirkende kraft. Derfor accepteres basisvaccinationer efter de gamle regler. De nye krav til den 3-dobbelte basisvaccination gælder således kun for heste, der har påbegyndt deres vaccinationer efter 1. januar 2013.
For at en hest med ”gammel” basisvaccination kan opnå international gyldig vaccination kræves, at den revaccineres, så der ikke er gået mere end seks mdr. og 21 dage fra dens sidste revaccination og til stævnestart.

Der afventes udspil fra arrangørerne af VM i Berlin vedr. vaccinationskrav. Informationer vil tilgå direkte til udtagne ryttere samt blive offentliggjort på DI’s hjemmeside. Det forventes dog ikke, at disse fraviger fra ovenstående regelsæt.

Ny-importerede heste fra Island:
Heste, der er importeret fra Island 28 (21+7) dage eller tættere på stævnestart, kan dispenseres for ovenstående regler. Ligger importen længere tilbage, skal basisvaccination være påbegyndt.
Ved VM, hvor der oprettes specielle karantænezoner, kan der dispenseres fuldstændigt for vaccinationskrav for heste, der ankommer direkte fra Island til stævnepladsen.
Dansk Islandshesteforening Februar 2013.

Post scriptum: Vi har omdøbt nogle af definitionerne og gjort dem mere lettilgængelige og enklere at håndtere for såvel hesteejere som dyrlæger og officials ved stævner etc. Der vil ikke blive tale om, at reglerne vil gælde med tilbagevirkende kraft.