Knurreborg Islænder Rideklub(KIK)

CHR og andre gode links


Registrering af heste i CHR - Centrale Husdyr Register.

Stedet, hvor dyrene holdes, får tildelt et CHR-nummer. Dette nummer er tilknyttet stedet og ikke ejeren af stedet. Hvis du har en besætning med dyr, bliver din besætning tildelt et besætningsnummer, som er det du skal bruge, når du indberetter til CHR. 

Alle steder, hvor der permanent eller midlertidigt holdes dyr, skal registreres i CHR. Midlertidige opholdssteder, der skal registreres, kan f.eks. være græsningsarealer, dyrskuer, stævnepladser for heste, afhentningspladser og slagterier.  

Det er den person der er i det daglige er ansvarlig for hesten(fordring, dyrevelfærd osv.), der også er ansvarlig for korrekte registrering i CHR: 

Registrering foretages nemmest i app'en CHR, men kan også foretages via Fødevarestyrelses hjemmeside.

  • log-in ind i APP'en ved hjælp af MitID
  • Fremsøg ejendommen hvor hesten står - Knurreborgs CHR er 130179
  • På dette CHR-nummer skal hver enkelt ejer oprette sin egen besætning ved hjælp af oplysninger fra hestepasset - chip nr.
  • Herefter er den enkelte ejer ansvarlig for at overholde regler for flytninger mm. iht. de gældende regler.
  • Registrering i CHR vil samtidig være godkendt dokumentation i stedet for det fysiske pas. OBS OBS ved stævner o.l. vil der fortsat være krav om det fysiske pas for at kunne dokumentere vaccinationer.

Flytninger af heste:
7 dage efter flytning, men kun steder hvor hestene opholder sig i mere end 30 dage.

Der er på hjemmesiden anført et årligt gebyr pr. besætning - heste dog ikke nævnt men det kommer nok...... 

I modtager brev i eboks efter afsluttet registrering.

Yderligere info via nedenstående link:

Link til Fødevarestyrelsen

Link til CHR

Link til Landbrugsindberetning

 

Andre link:

Link til SEGES

Link til Dyrevelfærdslov